is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 231

Eerfle Esquadre.

1667,

JL. Admiraal de Ruiter. ^.Viceadmiraal de Liefde. R. Schoutbynacht Jan van Nes. R..Evert van Gelder. a.Hendrik Gotskens. a. Jakob van Meeuwen. a. Niklaas Marrevtlt. A.Jan Roetering. a. Abraham van Zyl. A.Jan Paujusz. van Gelder. A. Jakob Audi ieszoon Swart. A. Jakob Paauw. n Jan Hek.

A.PietcrKomelisz. de Sitter.

n. Jan Janszoon Mnauw.

A.JakobWillemszoon Broeder.

r. Francais van Nydek.

r. Niklaas Naalbout.

r. Willem Boudewynsz. v.Eyi.

r. Pieter JakobszoonNanning.

V..Jan Dirksz. Keuvenboven. ^.Kornelis van der Hoeven. r. Gerrit AndrieszoonMak. Ik.Jan Danielsz.van den Ryn, 'iü. Jan Komeliszoon Jacht.

De zeven Provinciën. De Ridderfchaf v. BoJl. Delft.

Gelderlandt.

Vitrecht.

De Komeetftar.

'T Geloof.

Ooftcrwyk.

De Leeuwen.

Harderwyk.

Stadt en Landen.

Efei.

Juftina van Najfau.

Jaarsvelt.

Kaleb.

De zeven Provinciën.

Princes Louife.

Harderwyk.

't Qttartier van Nieum.

Gornicbem.

Branders.

Delft. Rotterdam. Schiedam. Pro Patria. De Vygeboom.

80.400.60. Eerde 66. 285.50. esquaare.

62. 220. 45. ^

66. 205. 45. 62. 250. 40. 68 275.45. 60. 275- 4°62. 2ro. 40. EO. 225. 30. 44- '75- 30. 62. 250: 40. 50. 225. 30. 6o. 260. 50. 46. 175- SC 48. 15c. 50» 46. 175. 3°.' 40.1:0. 25. 36. 80. 25. 34. 80. 20. 36. 80. 25.

4. 20. -;

4. 20. --

4. 20. --

4. 20. --

Tweede esquadre.

R. L. Admiraal van Nes.

\'.Viceadm.Enno Doedes Star.

A.S.bynacbt W. van der Zaan

A.Jan van Amftel.

r. Kornelis de Liefde.

A.Dirk Scbey.

A. Jakob Komeliszoon Swart

A.Jooft Verfcbuur.

V..Jan van Nes iVOude.

a. Thomas Fabricius.

A.Tsbrandtde Vries.

N. Gerrit Boos.

E. Jan du Bois.

A.'Michiel Suis.

A. Jan Gyfels van Litr.

V..Elant'du Bois.

r. Jakob Pieterszoon Swart.

%.Pieter van Wynbergen.

a. Linnens dl Bruin.

De Eendraght.

Groningen.

Hollandia.

Tydtverdryf.

IV jfenaar.

De Spiegel.

De Prov. v. Uitretht.

Amfterdam.

Klein Hollandia.

'T Zuiderbuis.

Staveren.

Jfilltm, Prins v. Oranjt

De Vreede.

De ftadt Gouda.

De Muiltromf.

Uitrecht.

Schiedam.

Zwol.

De Pofteljcn.

P 4

80.s15.55. Tweede 70.300.60. , 80.400.40. esquadre,,

60.250.40.

56. 195. 3570. 325. 5o. 60. 250. 40. 62. 250. 40. 54. 180. 3546. 175- 3° 46. 175. 30. .62. s8o.60. 46. 175- 30. 46. 175. 30. 46. 175. 30. 86. 80. as.t

32. 60. 15.

16. S5. 5. 29. 75- -*

r./75-