is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de hondsdolheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 82)

De wond met azyn in welke zout gefmolten is, uitgewasfchen zynde, legt men op dezelve (*) Koninglyke Zalf, gezoute Boter, Scorpioett Qly of Gedistileerde Oly van Meywormen doch wanneer de wond gekneusd is, gebruikt men een Spaanfcbe Vliegplaester.

Dit middel is in Silefien lederd onheuglyketyden bekenden gebruikt geweest; terwyl deszelvs gezegende uitwerkfelen, door beroemde en geloofwaardige Geneesheeren, zoo duidelyk zyn aan den dag gelegd, dat niet de minfte twyffel daaromtrent overig blyft,

Het geene de Silefiers nog verder by dit middel voegen, als de (f) Pimpernel, Vnleriaan, Eyken marentak, Leverkruid &c. Schynt overtollig te zyn, wyl men 't vermogen alleeu in de Meywormen te zoeken heeft.

Zie voorts de Verhandeling van 't Geneesk: Ge«ootfchap Serv: Civib: 10 D: pag. 78—89. als ook 't Nieuw Algem: Magazyn 2D: N: ipag. 164.

Men vind deze Tor befchreeven en afgebeeld by Johnflon, bloedloozediertjes, Tab. 44. alsmede by Goedhart, Hiflor ie der Injecten 2 D: Fol- 52. Linnceus Infecta 188 e» Fauna Suecica 596.

(•) Ung: Bafilic.

(f) Piminella, Rad. Valetian: phu, Viscus quetcinus & Agrimoma.

E Y N D E.