is toegevoegd aan uw favorieten.

De ademhaling, volgens het nieuwe scheikundige leerstelsel proeföndervindelyk verklaard.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ADEMHALING. 77

VIERDE AFDEELING.

Behelzende eenige gevolgtrekkingen uit de vorige proeven afgeleid.

§• 44-

Indien wy nu de verfchynfelen die de uitgeademde lucht verzeilen, een weinig naauwkeurig gadeflaan, zien wy aanftonds dat de Gaz Azote of ftiklucht in de longen geene veranderingen ondergaat, en het alleen het zuivere gedeelte des dampkrings de Gaz Oxygéne is, die de nodige uitwerkfelen voortbrengt. — Daar ons nu de voornaamfte verbindingen van deze ftoffen bekend zyn, zullen wy des te gemaklyker aangaande derzei ver werking kunnen oordeelen, en befluiten wat 'er geduurende de ademhaling plaats hebbe; het welk hier op uitkomt:

Vooreerst, fchynt het gevoelen van den Heer girtanner, in eenigen opzicht wel met de proeven overeen te komen, te weten dat een klein gedeelte van de Gaz Oxygéne, geduurende deszelfs verblyf in de longen opgeflorpt word; indien men namentlyk versch bloed, in een glas met Gaz Oxygéne gevuld,, laat vloeijcn, zal de

lucht