is toegevoegd aan uw favorieten.

De ademhaling, volgens het nieuwe scheikundige leerstelsel proeföndervindelyk verklaard.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ADEMHALING. 79

(vaste lucht) vormde, verders zagen wy,in de derde afdeeling, de eigenfchappen van een gedeelte der uitgeademde lucht, in allen deelen overeenkomen met die der koolzuure lucht, gelyk de enkele befchouwing der 39 en 40^ §§ genoeg aanduid, zo dat wy hier volftaan met te befluiten dat de Gaz Oxygéne van de dampkringslucht, zich in de long verëenigt met de koolftof, die in ons bloed op eene zeer fyne wyze verdeeld is , dat de bazis der zuivere lucht wegens hare grotere verwandfchap met deze koolftof koolenzuur vormt, daar aan den anderen kant deszelfs warmteftof vrygemaakt en aan het bloed medegedeeld word.

Ten derden. Indien geduurende de ademhaling de zuivere lucht alleen tot koolzuur-gaz veranderd wierd, zoude deze lucht in het gewigt niet verliezen , wel te weten indien men acht flaat op het gewigt der koolftoffe en der gebezigde lucht;het geen echter in allen deele niet plaats heeft, gelyk uit de volgende proef kan blyken. De Heer iavoisier ftelde een Oosffndifche rat in een klok, die 248 taarlingfche duimen lucht bevatte, en op kwik geplaatst was; na dat het dier vyf vierde uurs in de klok vertoefd had, haalde hy hetzelve 'er uit, en ging tot het onderzoek der lucht over. — Laten wy nu om des te duidelyker te zyn, en de rekening bevattelykervoor te ftellen, de hoeveelheid gebezigde lucht op een taarlingfche voet of 1728 taarlingfche duiSQjcn bepalen: na dat het dier uit de lucht genomen