is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort bericht wegens de kwaadaartige koorts, welke onlangs in Philadelphia heerschte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de GEELE KOORTS.

75

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Handelingen te Havre de Gr ace. Te Ha-

gerstown. — Te Alexandrie. Te Winchester. — Te Boston. Te Newbury-

port. In Rhode Island. — Te New~

hem. — Te Charleston. — In Georgien. — Vasten en gebeden. ■

D cn 25 September befloten de inwoners van Havre de Grace, dat men niemand zoude toelaten de Susquchannah Rivier bij hunne Stad overtevaren, ten zij hij met een getuigenis voorzien was, dat hij binnen kort noch van Philadelphia, noch van eenige andere befmette plaats gekomen was, en dat de Burgerij van Havre zich vc'reenigen zouden, om iedereen, die niet met zulk een getuigfchrift voorzien was, het overvaren te beletten.

Men befloot den 3 October te Hageribown, dat niemand een perfoon, die van Philadelphia komende, met de kwaadaartige koorts befmet konde zijn , zonder het vertonen van een getuigfchrift van eenen Gezondheids-Officier zoude vermogen in zijn huis te ontfangen: dat, zoo wanneer eenig burger deze Refolutie overtrad , hij van alle gemeenfchap met zijne mede-burgers zoude verftoken zijn : dat de klederen, weike voor de troupen toen in die Stad zich bevindende , gefchikt waren, niet in de Stad of zeven mijlen van den omtrek zouden mogen komen; dat, wanneer 'er iemand uit Philadelphia, of eenige andere befmette plaats kwam, men hem verzoeken zoude ogenbliklijk te vertrekken, en hem

bij