is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<238 Het LÉVEN van den

=1672. daagelyks zich al meer ende meer defetlen \ 4 Gebrek-van vivres in 'sLandts vloote begonden fopenX^ervul' ^aaren - zm^er dai tot remplacement + van eetin*,rVU' n'£e 'Rottigten ^r Admiraaliteit voor deeze maandt September noch iets aldaar was aangefebikuü Zoomen, dat men malkanderen accommodeerde * 9 ubulp* h forme van leeninge , zoo veel het moogelyk quam. w®s > om de voorfchreeve vloote by malkanderen te houden, in venvachtinge dat de victualie , die men te gemoet ziet, ondertuffchen zal t Aankoo- arriveer en f: maar dat voor de Zeeufche fchee*»en. pen, die het meefte benoodight waaren, veel zwaarigheit wierde gemaakt, of dezelve wel gerevictualieert zouden konnen werden, byfaute van geldt; Voorts, dat by den L. Admiraal uit Zeelandt wierde bericht, dat hy den Schoutbynacht Mattbyszoon met het fchip Oranje van daar niet alleen niet en hadde te verwachten , maar dat de Kapitein Willem Henrikszoon met het fchip Middelbargh, die hy, voor het afpeilen naar de Eems, derwaarts hadde gezonden om te repareren, albereidtsmede was opgelegt; Waar op gedelibereert zynde, is goedtgevonden ende verftaan, dat aan'tKollegie ter Admiraaliteit, refiderende tot Middelburgh in Zeelandt voornoemt, gefchreeven zal werden, dat haar Hoog. Moog. over de. voorfchreeve haare nalaiigheit ten hooghflen zyn misnoeght, ook zeer verwondert en gefurpreneert, dat ze niet alleen de voorfchreeve fcheepen van haare dif Varende, reftie , onder 's Landts vloote navigerende 4, niet tydelyk ende naar behooren hebben gerevictualieert en van alles verzien, nemaar ook noch daarenboven het voorfchreeve fchip Oranje in

hou-