is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 251

de vlagge te koomen. De geheelc Krygs- 1672, raadt verftondt, dat men tot dituiterfte moeft K^aea koomen: en dat het meer eere voor den Staatva" dac was dat de gemelde fcheepen met ordre wier-0lifluit' den opgezonden, dan dat het volk, by gebrek van levensmiddelen, d'Officieren hadt willen dwingen, de vlagge, buiten ordre, te verhaten, gelyk buiten twyffel anderzins zou zyn gefchicdt. Het getal der fcheepen die toen weinig daagen te vooren, by gebrek van rytuig en victualie, in de Wielingen werden opgezonden, kan men in de volgende lyfte zien.

Bran-

Den 13 September. < Viceadmiraal Kornelis Evei tizoon. Kapitein Abraham Bifcbop. Kommandeur Klaas Pieterszoon Wyn-

b'ergen , mits bet overlydenvau zyn

vilder Pieter Klaasz. Wynbergen. Kommandeur Kornelis Ezvouts. -

Lkn 16 September. Kapitein klaas Vuieben. Kapitein Abraham van ZyU

Den j9 September. Schoutbynacht de liaan. Kapiteinen Thomas Tobias.

Jakob Binkes.

'jan Bont. -

David Swerius.

Volkert Staart. -

Anske Fokkes. -

'Philips de Munnik.

Jakob Berkhout. - -

Baltbazar van de Voorde.

Jan toetH Lier. Kommandeur Mattheus Mee gang. Kapitein Jan Dik.

- Kommandeur Pieter Befancon. Hendrik Hendrikszoon.

Scheepen

Zierixzee. ^ ^

Damburgh»

opgezonden.

'T'Wapen van Hoorn, De brander 'f Prinsje.

De drie Helden DfiVtds, De Dotybya.

Gouda. Otushoorn. ■Waerden* Uitrecbi. De Befchermcr. Qofterivyk. Amfterdam. Efeu.

D''Akerboom. Kruiningcv.. De Lecv.v:sn. Popkensbnrgb. 'T Noorderquartier.

Braildërs^ D^Eenboom. 'TFelzer Waptn,