is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a55

Het LEVEN van dei+

1672, Branders naar der Vecre gezonden.

JIuibrecht Kerneliszoim. - Dc Samfön.

llayman Adriaauszoon. - Dc Roskam.

Toen bleven noch op Schoonevelt by de. vlagge ontrem 32 fcheepen en 7 fregatten.., en eenige branders en advysjachten, die met de victualie die htm aireede van buiten wa§ toegekoomen, en die binnen itondt overgenoomen te zullen worden, het niet langer konden ftrekken dan tot het einde der loopendc maandt, 't geen den Heer de Ruiter met een brief aan hunne Hoog. Moog. liet wecten, verzoekende daar op tc letten, cn 'sLandts vloot'in geen grootcr ongelcgentheit te laaten vervallen. " Doch de Heeren vStaaten Generaal hadden , op zyn voorig fchryvèn, 'den vyftiendcn September al befluit genoomen op het invallen en opleggen van '"sLandts vloot, bchalven vierentwintig van dc lichtlte fcheepen, en daar onder al de fregatten die by dë vlag waaren, voorts al dc branders, die men noch in dienft zou houden, om in ''sLandts zeegaaten, tot der zeiver befcherming en verzekerthcit, ge&o.Sept. poltccrt te worden. De gemelde refolutie quam den twintigften September den L. Ad. miraal de Ruiter ter handen, die, cm den inhoudt cn't gewicht der zaaken, hier werdt; ïngevoeght, en dus luidde.