Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fOONEELSPEL, a?,

CAMILLE.

Ik zie niets als deeze Rotzen; doch zy zullen, als niet vermoedende dat zich hier iemand bevind, zekerlyk geen. het miufte onderzoek doen.

COLISAN.

Zal het hoofd der roovers u, by zynen terugkomst,

komen zien?

• c A MI L L E.

Hy do?t my altoos, van zyne Nachtverrigtingen te taii» komende, zyn' vreeslyk gezicht verdragen.

... / .COLISAN.

' Eu zal liy de'éZe nacht de voldoening aan zyne luster» van u vordere'n?

rt rrn ■ ïbi'j I »H> ho3 m ,jj . /. '_:

CAMILLE.

Deeze zelfde Nacht. • ■

COLISAN.

Vergeef het my, dat ik u alle deeze vragen doe, zy zyn nodig. Zeg my nog eens, bid ik u! Is dit de plaats waar de ftruikroovers eeten?

*'■ • CAMILLE. ' Neen, maar in'een' ander Hol, dat ik nog nooit gezien heb, doch het welk door een van deeze uitgangen met dit gemeenfchap heeft.

* COLI-SAW.

Ik vorm een' ontwerp. Camille , gv moet veinzen, veinzen dat gy deezen man met minder afkeer befchouwr., Gy fidderc, ik begryp dat de fclirik, die een fchelm inboezemt, niet gemaklyk te overwinnen is; maar welk befluit kan men niet tegens een wreedaartig vyand neemen? Doe u zelve geweld aan, het is alleen door be* drog, dat gy hem kunt ontfnappen.

camille, ontroerd.

Verklaar u. ;

co»

Sluiten