is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44© REGISTER.

Goereê gelaten. II. 223. by vertrekt van daar. II.' 225. komt op de Greiiskufr. II. 241. op de Goudtkuft. II. 242. komt te Sint Georgdel Mina II. 25?. befluit op Kormantyn los te gaan. II. 288. eilcht Kormantyn op. II. 299. dat hy inneemt. II. 3,6. vertrekt van daar. II. 310. "krygt laft Kormantyn te bemachtigen.il. 316. verlofteen gehangen matroos van de doodt. II. 327. vertrekt van de kuft van Guinea. II. 328. zeilt met zyn vloot na de Barbados. II. 333. raakt daar in gevecht met d'Engelfchen. II. 33t- komt te Martinique. IL .136. vertrekt van daar. 11. 339. komt te Montferratte. II. 340. te Nieves. IL 343. te Sint ChriftofFel.il. 342. ! te Bixltarre. II. 342. te Sint Euftache. II. 345. wordt L. Admiraal onder 't Kollegie van Amfterdam. II. 367. komt by d'eilanden van Fero. II. 385 ontrent Noorwegen. (1.390. loopt deWefterEems in en komt behouden voor Delfzeil. II. 394. 395. wordt L. Admiraal van Hollandt en Weftviieflandt. II. 403. vertrekt van Delfzeil naar Texel met den Viceadmiraal van Nes. II. 411. wordt L. Admiraal Generaal, en leidt den eedt van getrouheit af. II. 427. komt in de vloot. II. 428. wordt door de Gevolmachtigden in de vloot aan al de Kapiteinen als hun Opperhooft voorgeftelt. II. 431. begeeft zich op 't fchip Delflandt. II. 432, komt met de vloot Toor 't landt van Bergen in Noorwegen. II. 453. vertrekt daar van daar, en wordt van een zwaaren ftorm beloopen. 11. 465. komt met een gedeelte van de vloot ontrent het D ggers Zandt. II.467. befluit met negenendertig fcheepen d'Engelfche vloot te bevechten. II. 473 begeeft zich met de Gevolmachtigden op h;t fchip Hollandia. II. 52?. komt in den Haag en by den Raadtpenfionaris de Wit t'huis leggen. 1(. 549. doet verflag van zyn twee toghtenaan de Staaten Generaal, en wordt bedankt. II. 55Q. verfchynt ;er vergadering van d'Admiraaüteit tAmfterdam, daar by eenige Engelfche vlaggen met eenftandaardt en een kroonoverlevert.il. ssi. wordt met een zilver lampetbefchonken.il. 551. prefident in d'Admiraaliteiten gemaakt. II. 552. zyn zedigbeitengodrwruchtigheit.il. 559.hem wordt laft gegeeven om nieuwe toerufting ter zee te hdpen

be-