Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN HET PUBLIEK. XXXÏ

verwachten, dan de hebzuchtige , wiens geheel begrip alleenlyk de rekenkunde be- / helst.

Ik zal dus in 't geheel niet noodig hebben eerst wydloopig aan te toonen, dat de gevoeligheid voor eere met het in groote fleden zo noodige intrest zeer gevoeglyk kan t'zaamengaan, ja het is zelfs openbaar, dat het aan iedereen zo aangenaame profyt dan eerst recht aanmerkelyk zoude worden; maar men ziet teffens ook, zonder myne erinnering, dat 'er aan de eere vooraf iets moet opgeofferd worden, eer men zich wegens een groot voordeel kan verheugen. En fchoon ook, by zulk eene verbetering, eenige Kruidboeren, flechte Droogisten en Laboranten iets van hunne inkomften moesten verliezen, die ze zo in ftilte van hun Receptknoeijen hebben, fchoon ook een paar Kiezetrekkers eenige flesfchen minder verkochten, en de confultatiën der beunhaazen geheel bleeven fleeken, wat ware daaraan gelegen? Duizend leden der Republiek zouden daarby

Sluiten