Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAGNESIA ALBA, enz. 23

het acidum Fitriolivm het Engelsch zout verlaat zyne bafis de Magnefia, en voegt zig ,uit hoofde van grootereverwandfchap,by hetalcaliminerale, de bafis van het Keukenzout, terwyl zig de Magnefia met het Zoutzuur vereenigt, en Magnefia falitam^At: — en op die manier gaat, doortusfenkomst van het Keukenzout, het Engelsch zout langzaamerhand, als 't ware , in Sal mirabths over.

Men behoeft, om zig hier van te overtuigen, niets anders te doen, dan eene folutie van zuiver Engelsch zout te vermengen met eene folutie van ruim een derde gedeelte Keukenzout, en dit mengfel te laaten uitwaasfemen ; men befpeurt als dan weinige of geene crystallen van het laatstgemelde zput, maar men verkrygt in de verkoelde ontbinding fchoone crystallen van Sal mirabile ; en het overgebleven vogt bevat Magnefia falita. - Deeze decompofitie gebeurt evenwel zoo fchielyk en zoo volkomen met in de Moederloog, of in eene ontbinding van onzuiver gewoon Engelsch zout, met Zeezout vermengd; dit fchynt door de tegenwoordigheid van de Magnefia falita veroorzaakt te worden: — eene groote hoeveelheid Zeezout nogthans; de bymenging van. eenig vitrioolzuur; eene langduurige kooking, en de tyd bevoideren dezelve zeer.

B 4 S- XH.

Sluiten