Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( <* )

bewaard, en 't minst gewaagd te worden, terwijl de minfte mistastingen veeltijds uoodlijk zijn. galENUS zegt: „ het einde van een „ rnekelooze proef, is een moord."

Hier opent zig eeja ruim veld, in 't welk ik u duizerde gevallen zou konnen aantoonen; doch ik zou voor u te verveelend worden, indien ik alle ziekten welken op elkander gelijken , en nogthans hemelsbreed, in de geneezing, van elkander verfchillen, hier ter neder ftelde,

Hoe is het mogelijk dat een verlfandig man, Apothecar zijnde, geweetenshalve, durfc beftuurder zijn van leven of dood, van zijn zieken evenmensch, vermits hij zelf zeer wel bewust is, dat hij, noch ontleedkunde, noch natuurkunde van des menfchen lichaam, noch ziektekunde, noch de geneeswijs der ziekten inde iichaamen, ja de kracht noch werking, van zijne gegeeven middelen kent, aangezien hij nooit gelegenheid gehad heeft , om daarin onderweezen te worden, vermits zijn jeugd is voordgevloogena met zig den gantfchendag in de kruidmergkunde te moeten oefenen, en als mede-broodwinner van zijnen Meester te zyn; terwijl hij des avonds, afgefloofd van 't werken, of in P.aap valt, of zig vermaakt met iets anders, buiten de praktijk: hoe is 't mogelijk zeg ik, dat zo een man door u, mijne waarde Stadgenooten! toevertrouwd kan worden, over u zeiven of over uw huisgezin te practifeeren ! of liever om u te verzuimen, en het leven 't welk u van den almagtigen gefchonkeni.% dat dierbaare pand, door onkunde in de waagfchaal te Hellen!

Sluiten