is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i*i NEDERLANDSCIJK moord aan den Heere VAN ^ op den negentienden van Hooimaand des ilfrrl Met het pleegen va„ deezen affehuw ^e \TÜ d hadden de mis„oegden „og hamm zat J J ™ len getale van tusfchen de honderdveertig nZ2 hoop getroKken rukken ze gelykerhaticT aai op "

ataaar, en nellen, ni de nlntc ,1^ , ,

andere Bevelhebbers a .' n at ' ^

^aa vervolgens den Rnr geren hen alvoorens ontwapend hebben e "yf n derughonderd Guldens te hebhen af Y

digen zy twee fchepen , die ol

i - " "e r viere la^en pn

voorzien dezelve van de noodige m0„d. en C'sbehoeften u.t de Magazynen. Toen zy JL af hun vertrek in gereedheid hadden, deedei de Ra i zoekende hen met zagtheid tot hunnen o r '

wederkeeren, hun aanzeggen d 7 f W ^

11 •,, """•'•eggen , dat voor de aeenen

d e blyven wilden kwytfchelding van uraffe !vas ! reid. Ruim veertig Muitelingen bediend™ • 7 deeze aanbieding. De overigen ge <£ e ï ^ doch toen nu de .antfche Volk^t 0! gekoomen, en van hoogerhand dever keX t daan, dat alleen de aanleiders van denölT ** den geftraft worden, gaven zy zich öve^ n ?" voornaamfte Belhamels wierden Ser bnS 'f? * de koorde geftraft, en alle de adlt raet

gefield. •moeren op vrye voeten

Naa het ontydig einde des Heeren vam melsdyk wierdt de Heer van, . s0b" tot Gouverneur van Sur^J^~^ bewind, geduurende

Volk-