Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 F E T E R PAARS.

uitzofiderd, Hij moet een Schoenmaaket weezen en fterft nooit (*). Gelooft gij het niet, hoort dan, wat de Heer Christiaan er van zegt: Reeds overlang heeft hij hem in het Holfteinfche zeer dik wils gezien. Ik zou er wel niet om geeven, maar ik zou toch bang zijn, wanneer ik hem te Zien kwam- Hij is een Vriend van de Kerk, Hij flaat zig op de borst; buigt zijne knieën en weent. Kom ik gelukkig te huis, dan zal ik het den Priester zeggen. Ik moet hem, als 't ware, zien, —• en, ik weet niet, of ik het waagen durf, maar ik zou ook gaarne eens met hem fpreeken. Ik zal in de kroeg gaan, en daar kan ik, als ik wil, hem wel te hooren, te zien, en te fpreeken komen. Ik wilde wel eens weeten , wat rede hem beweegt, om zo, van jaar tot jaar, door zo veele landen te dwaalen- Er is geen dorp, geen ftad of geen land, dat hij

niet

O) Het is bekend, dat 4e Schoenmaaker van Jeruzalem nimmer fterft. Die er aan twijffelt, leeze Matt h .« y m Par^isium in historia rftiglicana f. 339 etaleer andere berygte Sclirijvers,

Sluiten