is toegevoegd aan uw favorieten.

Peter Paars.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CERfiE BOEK.

89

heid, om door vegten roem te willen bc haaien!

Paars echter was vol moed, en volharde, om zijn Volk tot waare dapperheid aantemoedigen. Gij kunt, aldus ïprak hij: door éénen flag u den weg tot veiligheid en geluk baanen. Uwe Kindskinderen zullen op uwen roem te rug zien. Couragie! avanceert! Schept moed! Neemt een voorbeeld aan mij! De zeege zal ons niet ontglippen.

De Schrijver Peer Ruus rjgtede onderwijlen zijn aanfpraak tot de regte vleugel, in deezer voegen:

Mijne Broeders! weet dat het algemeen befluit van het noodlot is, dat Vorden, Priesters , Landvoogden, Boeren, en ook ik, derven moeten ; dat wij allen eenmaal den weg van alle vleesch moeten pasfeeren! daarom, mijne Vrienden! luistert nog eens, en daat mijne waarfchuuwing niet in den wind. Zo waar als ik leef, in den oorlog zijn wij er heel fpoedig om koud. Daar derft men op het bed van eere. Maar hoe zouden de daaffche klüisF $ ters,