is toegevoegd aan uw favorieten.

Peter Paars.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.E tPBE BOEK»

19

de zij met haar Juffrouw mede; want al4 een bevallig Meisje fchreit, dan fchreit het nooit alleen.

Zo dra, derhalven, fcheen de dag niet door het kamerventer; zo dra weeken de lichtfchuuwe nachtfpooken niet; zo dra riep de tijd de keukenmeid niet naar het fornuis om kolfijwater te kooken; zo dra verlangde de Landvoogd niet naar zijn morgenontbijt; zo dra reikhalsde hij niet naar zijn pijp, zij)) warm bier, zijn glaas» je , en wat hij verder gewoon was; zo dra gingen Neeltjes oogen niet open, en zo dra had zij' er de flaapzugt niet uitgewreeven,en zig uitgerekt en uitgegeeuwd, of het getrouwe Dienstmeisje was bedagt, om haar liefdeboodfchap te gaan afteggen. — Dan ! Paars lag nog te droomen, en Ruüs was op verre naar nog niet wakker. Zij liep wel tienmaal op en neder, veel harder dan zij anders gewoon was; zij zong ook, uit enkele fchelmerij, luidkeels verfcheide ftigtlijke morgenzangen. Dit niet alleen; maar tusfchen beiden ver™ troostcde zij ook de jolige Juffrouw, die

tel-