is toegevoegd aan uw favorieten.

Peter Paars.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE BOEK. 233

dit bekend, of Predikanten, Kraaïers, Vroedfchappen, Zakkendraagers, en met een woord, de geheele Stad, betuigden hun genoegen over dit hoogwijs en billijk befluit. Allerwegen liep men heen, om zulke braave en verftandige Overheeden voor hunne Vaderlijke zorg te dankzeggen.

Met hoe veel recht dergelijk een vonnis geflagen werd, laaten wij allen beoordeelen, die eenige kennisfen van vonnisfen hebben. Om dat een Man een vooronderftelden zotten brief fchrijft, verklaart men alle zijne Medgezellen voor zotten, het dolhuis waardig! — o Ongelukkige tijden! waarin de wijsheid zelve veroordeeld word! — o Jutland! welk een verantwoording haalt gij u op den hals! en hoe zeer verdient gij de fpot en verfoeijing der rechtvaardige eeuw, die wij heden beleeven?

Paars echter droeg zijn lot met het voorbeeldigst geduld. Wat behoef ik mij dit te fchaamen? vroeg onze wijsgeerige Held, is het hier in Jutland de mode P 5 nie*