Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE BOEK. 239

erfland werkzaam behoefde te zijn. Niemand dorst het waagen hem te wederleggen; want hier toe werd ten minflen den leeftijd van Methuzalem veré'ischt.

Lars Gos bezat een buitengewoone barsheid. Hij was de Naarvolger van Jupiter en donderde en blikfemde, eveit als of het een ambagt ware. Hij overblufte allen, die hem dorflen wederleggen, en die hem gelijk gaven waren altoos ftrafbaar.

Endens was een goede ilokkert. Wanneer men om zijn ftem vroeg, trok hij altoos een fcheeven bek en voegde zig, onderdaaniglijk, bij de meerderheid. Was er over een zaak van belang te beflisfchen, Joost Endens vroeg zijne bedgenoote raad. Zij fchreef haare gedagte» op een briefje: dit lag hij in zijn hoed„ en als het zijn beurt was, om te advifeeren, las hij het woordrijk den Raad voor* die, uit infchiklijkheid voor de Dames, al zeer dikvvils zijn voordel aannam, toejuichte, en, — eindlijk verwierp.

Lars Scheel, die,uit hoofde zijner verdraai»

Sluiten