is toegevoegd aan uw favorieten.

Een christen tot den strijd gemoedigt [...] of Eene verklaringe over Eph. 6. vs. 10-19.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Eph. 6. vs. i£, '

Ï.A.

H.Wlj: ik Paulus, en gij gelovige, die te Ephefen zijt, zo uit de Joden, als uit de Heidenen, wij zamen, die ons voor dood Vijanden van 't rijk der duisternisfe verklaart hebben, en ons als Geestelijke Krijgsknegten van Christus, als door eenen pligtigen Krijgs-Eed verbonden hebben, om onder zijne banieren tegen zijne en onze Vijanden te ftrijden.

2. Wij hebben den fïrijd.

«. Het Griekfche woord door ftrijd O), Vertaalt.

a. Schijnt allernaast uit te drukken een Wor(iel -ftrijd, en dus ontleent te zijn van fa. Worft el-perken der Grieken, doch daar van daan word 't in eenen ruimeren zin overgebragt tot alle andere ongevallen, die iemand overkomen, en die hij moet doorftaan,

Gelijk ook uit 't ganfehe beloop van Paulus in dei ze, en de volgende Versfen blijkt, dat hij meer 't oog heeft op cenenGorlogs-ftrijd, dan op. eenen WorfteLftrijd, om dat hij dezen ftrijd tot zulke Vijanden betrekt, die niet in de Worftel-perken, maar wel in 't Strijd-veld te wagten waaren. Daar bij, om dat de meeste wapenen, hier opgeteld, van meer gebruik waaren in't Oor logs-veld', dan wel in de ftrijd en worftelperkeni ten. zij men met andere liever wilie, dat da

Apos-

(<f) Zie vort 't GrieVfche. w&orJ «-Jak Antêaidei oyes d|

•OJijmpfoelen der Grieken pag. 575 -27?,

D &