is toegevoegd aan uw favorieten.

Een christen tot den strijd gemoedigt [...] of Eene verklaringe over Eph. 6. vs. 10-19.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

LEERREDE

II.A.k.*. '3'gebm;kt w01.jen> Eindelijk om dat zij eene genoegzame . veilige , en kragtige wapenrustinge is'.

/3. De vermaninge nu hier omtrent is, neemt

aan de geheele wapenrustinge Gods

a.ln 't ude vs. had de Apostel gezegt doet

aan de geheele wapenrustinge Gods. Hiér is 't met

een ander woord neemt ze aan.

i. Het kan zijn , dat de Apostel in 't udè-

vs. meer 't oog- heeft op die wapenen, die als eert

krijgsgewaad worden aangetrokken ,en zo nauw, als ëén aangetrokken kleed met 't lichaam vereenigt worden, bij voorbeeld; den Gordel, 't Borstwapen, de Schoe. nen. den Helm, gelijk men dus leest van de Tantzlers aantetrekken Jerm. 40: 4- En dat de AP0Sttl in ons Tcxt-vers met dit woord, neemt aan, meer ziet op zulke wapenen, die met de hand worden aangevat, en daarin vastgehouden, gelijk V Schild en 'f êweerd. men vergelijke Pf. 35= *> Grijpt den Schild

en de Rondasfe.

2: Andere vertaaien 't woord door weder* aameemehM meenen, dat hier noch eene bijzondere verborgentheid in legt, te weten, dat God den eerften mensch na Zijn beeld gefchapen had, en dus voorzien met genoegzaame wapenen, om tegen de Verleiding des Satans ftaande te blijven , doch dat de mensch door de verleidinge des Duivels, die wapenen, verloren hadde, en dus ontwapent was. Ma?.r

dat"