Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I2Ö

LEERREDE

2.

gebruiken die egter niet als een wapen om te ftrijden tegen de vijanden, die de waarheid niet lief hebben.

3. Hoe weinige vereenigen zich met deze waarheid als eenen Gordel, zij onderzoeken de waarheid niet.

4. Hoe weinige, die fterk zijn in de waarheid , die als kinderen omgevoerd worden met alle wind der leere ; Komt 'er wat nieuws op de baan, dat ftemme zij toe, maar de oude beproefde waarheid is hun te laf.

5. Hoe weinige,die ftaan voor de waarheid, komt 't op een ftrijden aan, dan is de waarheid haar weinigwaardig , zij zijn daarontrend onvcrfchillig, noch kout, noch heet, maar lauw, zij hinken op twee gedagten , en denken, men moet 't ftuk der waarheid zo nauw niet neemen.

6. Hoe veele verzaken dc waarheid , en beftrijden dezelve , verlogenen die door allerlei zonden , en grouwelen, men werp de waarheid ter aarde. Dan,

7. Veele hebben geenen anderen Gordel, clan haare uiterlijke Godsdienstigheid , cn dat zij zeggen in Jezus te geloven, haare kennisfe is alleen in de herfenen, zij ondervinden niet, dat zij kennen, zij weeten, maar en doen niet, zij zijn vol vooroordcelen tegen 't inwendig Christendom, daar de waarheid is na de Godzaligheid.

8. Onderzoekt U zclven,

Kent

Sluiten