Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDE

I. B. n. fi. b. 2. ^ ^ ^^^^ gCmaakt en vernieuwt had, hier van vond hij zich bewust.

3, En daarom: Reddet mij van mijne vijanden die mij vervolgen, toon dat ik bij Uw in een hoog vertrek gefteld ben, daar geen list noch geweld der vijanden, mij wezentlijk befchadigen kan, ben ik niet een verborgene van Uw.

II. Deeze beede komt zeer gepast in 't verband.

A. Hij had gebeeden om licht, hoe zich in deeze omftandigheden te gedragen, vs. 8. Hij zal vs. 10. bidden, leert mij Uw welbehagen doen.

B. Ook hier in zouden de vijanden hem willen ftremmen, en daarom: Reddet mij van mijne vijanden bij U fchuile ik.

Mogt elk uit deze verhandelde ftoffe leeren de listen zijner vijanden kennen en bij den Heere reddinge en fchuilinge zoeken. I. Onbekeerde.

A. Uwe vijanden zijn

a. De Duivel.

b. De wereld.

c. U eigen vleesch.

B. Deze beftrijden u om u eeuwig te verderven.

a. Door u tot allerlei zonden te verleiden om dezelve te bedrijven en dezelve te verkleinen, om als geen zonden te doen aanmerken.

b. Door u op valfche gronden van Gods Barmhartigheid en u goed harte gerust te Hellen. &

Sluiten