Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

antwoord: Het moeste gefchieden, óm de anderen geen onregt te doen* Deze gebiedende toon mishaagde Dom GRIMMER, zeggende: zich daar over nog te zullen bedenken. [ Dan het vuur der vervolging en liften reeds in 't verborgen brandende, ] veranderden zy daar op van toon, zeggende: zoo wy U daarom dan verzoeken? ja, wanneer

fy zoo met my fpreekt, antwoorde leer GRIMMER, danmetalle plaifier. De opgegeven text was uit i Joh. i: i, 2.

Had Dom. GRIMMER voorheen altyd genoegen gegeven zoo gaf hyhet ook voornamelykte dier tyd. Dog aan de zyde van den Kerkenraad Wierd quanswys voorgegeven , dat hy naar inhoud van dien text, veel te fcherp gepredikt had. Dom. GRIMMER ftelde: dat veele Zondaren aan deze verdienften van Christus geen deel konden er-

lan-

Sluiten