Ontroofde eer verdedigt of Onpartydig en waarachtig verhaal, nopens het voorgevallene te Nymegen tusschen vyf van den Lutherschen kerkenraad en derzelver gemeente over het onwettig beroep van den predikant R**.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar