is toegevoegd aan je favorieten.

Ontroofde eer verdedigt of Onpartydig en waarachtig verhaal, nopens het voorgevallene te Nymegen tusschen vyf van den Lutherschen kerkenraad en derzelver gemeente over het onwettig beroep van den predikant R**.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 )

keuriger en beter omtrent Dom. GRIMMER lieten onderrichten , voor aleer zy hem op de Nominatie gezet hebben.

Tot dus verre was ik met-dit opftel gevordert, toen ik my gifter avond in een Gezelfchap van eenige Burgers bevond, wanneer , zoo als men tans zulks gewoon is, de faak van Dom. GRIMMER weder op het tapyt kwam.

Onder deze bevond zig ook een der Gedeputeerde van de Gemeente; tot welken ik een ander hoorde zeggen. „ Ik twyffele, of Dom. "n GRIMMER wel geheel onfchuldig is; hy moet zeker eenige reden tot deze opfpraak hebben gegeven: Ja ik kan my niet begrypen, hoe een Man 'er zyn vafte plaats kan aangeven, voor en aleer hy weder een andere heeft, 't Is waar men zoude my " kunnen antwoorden -.. Dat heeft

Dom.