is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontroofde eer verdedigt of Onpartydig en waarachtig verhaal, nopens het voorgevallene te Nymegen tusschen vyf van den Lutherschen kerkenraad en derzelver gemeente over het onwettig beroep van den predikant R**.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 90 )

" Dom. Reisig ook gedaan, wyl " hy zyn Dienft te Breda ook ge" quiteert heeft, voor aleer hy de " plaats te Nymegen vaft had* de. „

Ik vond dit zeggen van dien Borger gants niet onbillyk , en "dit maakte my daarom ook te meer oplettende op het antwoord, om achter de Waarheid en het wezenlyke van de faak , het geen my noch niet recht bekend was, te beter te kunnen komen.

" Mym Vriend! antwoorde *' hem deze Gedeputeerde: De eerfte " redenen, die van geen het minfte *' aanbelang zyn, zyn enkel uitvin" dingen en leugenen van den Ker** kenraadgeweeft, welke zy nader" hand met de biiefen van Stras" burg noch meer vergrootten, en " geloofwaardig zogten te maken; " maar hoe het met de laatfte ook * gegaan is, zal ik u te kennen geven,