Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De groote Catechismus. 27

maagd, Os, Beest, of iet wat zyn is.

Ten II.

De Hoofdartikelen van ons Christelyk Geloof.

ï. Ik geloove in God den Vader Almagtig, Schepper des Hemels en der Aarde.

II. En in Jefum Christum zynen eenigen Zoone. onzen Heere : die ontfangen is van den H: Geest , gebooren van de Maagd Maria, geleeden heeft onder Pontio Pilato, gekruist , geftorven en begraa-

ven.

Sluiten