is toegevoegd aan uw favorieten.

De groote catechismus van doct. Martinus Lutherus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 Van den Doop.

hoog konnen achten , als Hy met brieven en bullen aflaat uitdeelde,Outaaren en Kerken bevestigde, en dat alleen maar om der brieven en Zegels halven, hoe veel te hooger behoorden wy den Doop te houden, van wien Christus zelf Auteur is, die Hy bevolen en ingefteld heeft, in wiens Naam het ook gefchied: want dus luiden de woorden : Gaat heen, doopet, doch niet in uw , maar in Gods Naam.

Ajzoo , in Gods Naam gedoopt worden t is niet van menfchen, maar van God zelfs gedoopt worden: daarom, hoewel het door des menfchen hand gefchied, zoo is 't doch waarachtig Gods eigen werk. Waar uit een ieder licht befluittn kan, dat het vee) hooger is dan eenig werk van een mensch of Heiligen gedaan; want wat konnen 'er voor grooter werken zyn of genoemd worden dan die van Gcd ? maar hier is de Duivel heel bezig, op dat hy ons met een' valfchen fchyn verbiinde , en van Gods werk op ons werk brenge: alzoo, dat het een' veel heerelyker fchyn heeft, wanneer een Karthuizer veele zwaare groote werken doed; en wy zelf houden meer van onze eigene dau van Gods werken. Doch de Schriftuur leeraart alzoo; dat, of al de werken