Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den Doöp. 241

Doope) want Gods werken zyn heilzaam en noodig ter zaligheid, en fluiten niets uit, maar eifchen het Geloof,dewylmen ze zonder het Geloof niet kan befeffen. Want daar mede, dat gy het water over u laat gieten, hebt gy hem noch niet ontfangen of gehouden, dat hy u eenigfins profiteere, maar als dan zal hy u profiteeren, als gy u met dat oogmerk laat doopen, om Gods bevel en inzetting te voldoen, op dat gy, in den Naam van God gedoopt, in het Water de beloofde zaligheid ontfangt. Dat kan noch de vuist noch het Lighaam doen, maar het hart moet het gelooven.

Aldus ziet gy klaar, dat 'er geen werk is, dat van ons gefchied , maar eenfchat, dien Hy ons geeft, en het Geloof aanneemt, even eens gelyk de Heere Christus aan het kruis geen werk is, maar een fchat, in 'c woord begrepen, en ons voorgedragen, en door het Geloof ontfangen Daarom doen 2e ons ongelyk, dat ze tegen ona uitroepen , als predikten wy tegens het Geloof, daar wy echter daar op aandringen, als dat het zoo noodig is , dat zonder het zelve niets mag ontfangen noch genoten worden.

En dus hebben wy de drie (lukken, die men van dit Sacrament weten moet, byQ zon-

Sluiten