Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V- A N A. S P A R M A N. xxxi

.«wereld te bezien , lang met groöte begees?, te: verlangd had. —Jntusfehen kwam het nogvoornaamlijk op de goedwilligheid vande heeren bewiiidhebberen der Koninglijlc: Zwecdfche Oostindifche maatfehappij aan, ; of het mij toegedaan, zou worden, om met een haarer, fchepen, naar de Kaap de Goede Hoop eaKanton beftemd, tot de eerstgenoemde plaats te moogen medegaan. —— De heer ekebèrg Helde derhalve aan bewindhebberen de reize, welke ik onderderneemen wilde , zoo voor, dat 'er aan de weetenfchappen bijzondere dienst door zou gedaan worden. Uit aanmerking van een zoo loflijk oogmerk werd mij de beste . hoop gegeeven. Den heer .lijfarts en ridderlinnaeüs- was de tijding aangaande deeze reize zoo zeer aangenaam, dat hij zelf het verzoekfehrift, mijne reize betreffende , in zijnen eigen naam opitelde. —— De heeren bewindhebberen willigden dit

ver-

Sluiten