is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï?0 IV. HOOFDST. IV, A,FI). VERBLIJF

ook de zieke door den dood van Éjcflag en flnvernij bevrijd. b a

Ten aanzien van den tijd des daas, tot hec baaden ce kiezen, warende brongascen Juist niet angscvalhg: zij ontzagen zich niec eens, onmidde>K na de maaltijd in hec bad ce gaan Zekerlijk iaat dit z.ch fomtucjs doen, zonder jtusc merkii k Swnade gevolgen daarvan te befpeuren: ondertuslehen is echcer alcijd het gevaar daarmede verbomen , dat de genooten fpijzen te fchieJijk in net bloed overgaan.

De uitwerkingen van die warme bod, en bil welke krankheden het goede dienden doet, en bij welken niec, wil ik nu wac omftandiger be-

Uic het geen mén mij daarvan verhaald heefc,

tl, £?' ?at het Riec zeJden g«*«wre, dac hardnekkige rhumacieke pijnen en lammigheden in den tijd van drie of vier dagen door die bad geheel en al geneezen worden. Maar tegen de

Tjcnc is het geen bijzonder werkzaam middel J?ij zinkingen en verouderde gezwellen hebt hec ionuijds ongemeen veel; maar ook menigmaal doet hec integendeel niec de minfre werking Een meisje, welkeen zeer gezwollen been, mee een diep verouderd zweer had, en deswege reeds federt meer dan een jaar zich van dit bad bediende, en tusfehenbeiden door hec opleggen van eefiootene popelier - en andere bladen verbonden werd, gevoelde geene verzachting. Ik ried haar daarom Zoo wel hec bad, als ook de bladen af omdat beide te fterk prikkelden; en liet haar eene mlU uit honig en wasch toebereid , gebrui-