Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*5 3

den, was het, dat ik, die tot hier toe „ een voorbeeld van deugd geweest „ was, aaü alle opwellende driften bot „ vierde. Naarmaate ik in letterkundige „ volmaaktheid hooger geklommen was, „ zonk ik zoo veel te dieper in ondeugd „ en verdorvenheid Ik verliet de paden „ der deui?d, welken mijne voorgangers

met zo veel roem hadden betreden, en „ trotsheid en vermaaken waren de mon-

(reis, door welken ik mij liet behecr)t fchen."

In dezen toefïand had A b e ill a rd omtrend vijf jaaren doorgebragt, toen hij ontdekte, dat zich te Parijs eene jonge Juff r, van een-' ongemeene fchoonheid, bevond, welke, door haare bekwaamheden en buitengewoone vorderingen in de wetenfehappen , de algemeene bewondering tot zich nok. Eloïze — deze was haar naam — had den ouderdom van agtden jaaren bereikt; zi w°,,rl<1e bij haaren Oom Fulbert, een Kanunnik van de Hoofdkerk, wiens lievelinge zij was, en konde met recht als een pronkftuk der natuure worden aangemerkt ^*).

Ful-

(*) Wegens de afkomst van Eloïze vind men niets zekers bepaald. Zommigen willen, dat zij u.it B 5 liet

Sluiten