is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloïze

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C223 )

de godlijke rechtvaardigheid; doch naauwlijks werden wij door den heiligen band des huuwlijks verëenigd, of God deed ons zijne geduchte ftraffen gevoelen."

„ Voor Mannen, op overfpel ontdekt, was de wraak, welke U getroffen heeft; eene geëvenredigde flraf; en, terwijl gij door het huuwlijk al het misdreveue meendet te hebben uitgewischt , ontvingt gij de flraf, welke overfpelers gevoelen. Onzer beider fchuld werd door U alleen aan uw ligchaam geboet, toen wij beiden reeds eenen kuifchen wandel leidden."

,, Door U zelven te vernederen , ten einde mij en mijne Familie te verheffen, hebt gij uwe ftrafbaarheid voor God en in het oog uwe verraaders verminderd. Ach! waarom moest ik geboren worden, om tot zulk een fchelmfluk aanleiding te geven. Doch zo verderflijk was altijd de invloed der Vrouwen op de grootfte Mannen; en van hier de waarfchuuvving van den wijzen man in zijn Spreukenboek, Hoofdft. 7. vs. 24. en in zijnen Prediker. Hoofdft. 7. vs.

37'"

„ Eva, onze eerfte Moeder, verdreef al aanftonds haaren Man uit het Paradijs en dus werd zij, aan hem tot eene hulpe

ge-