Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE 4FDEELING.

In het voorgaande bemerkten wy wat de aloude, en de hedendaagfche volken in het ftuk van de opvoeding der jeugd alreeds gedaan hebben , en voor het tegenwoordige nog doen : laat ons nu deeze bekende wyze van opvoeding wysgeerig befpiegelcn, en de voordeelen daarvan , en de gebreken daarin, aanwyzen.

Wat de voordeelen aanbelangt, die ons zodanig eene wyze van opvoeding, (gelyk wy hier boven reeds hebben aangehaald,) tot verlichting, befebaying, en verbetering van het menschdom gefchonken heeft, men onderzoeke dezelve eerst uit de opvoedingswyze der Ouden; ten tweeden , uit de opvoedingswyze der hedendaagfche Volken: de Grieken hebben ons door ons hunne vvyze en regels van opvoeding natelaaten, veel, ja oneindig veel voordeels gedaai.

Hierdoor worden de beste trepubliquinfche gedachten , van natuurlyke, zedelyke en politieke vryheid zo zielftreelend, en genoegelyk voor den mensch, van hunne Philofophen in de politique fchoolen, de aankomende jeugd ingeprent; by de laatere nakome3 5

Sluiten