Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jdan myn Dochtertje

ISABELLA ELISABETH VAN LOOPIK.

Gij weet mijn liefjle! met welk een genoegen ik de eerjle Hoofd/ukken, van dit Ji^erkje voor U vertaalde ; en hoe de /maak, die gij en veele uwer Speelnootjes daar in vond, mij tot een algemeene uitgave aanfpoorde.

Zo ik iraanen langs onze wangen wil zien vloeijen, heb ik U flcgts te erïnneren, aan het al te wreede lot, dat ons voor vyf jaaren trof; toen ik de Lust mijner oogen voor U den beste Moeder,

door den dood, van het gevoelig hart eens Mans, en van vier hulp'looze Kinderen, op 't onverwagst zag wegrukken.

Dit verlies, bragt den geheelen last der opvoeding, op mijne fchouderen. En wanneer ik veele gebeurtenis/en zins dien tijdt, Jlegis met een oppervlakkig oog, gadeflad, hebben, wij evervloedt van /laffe-, om den * 2 On-

Sluiten