is toegevoegd aan uw favorieten.

De jonge huishoudster, een boek voor moeder en dochter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o DE JONGE

Nannette. Wij zullen het zoo met één zien. Men zet eene groote letter i) in het begin eener réden, het zij dan een brief, eene rékening, eene quitantie, of een ander fchriftelijk opflel.

Karoline. Ik moet dus bij het woord de eene groote D maaken. Waar nog meer ?

Nannette. 2) Bij alle hoofdwoorden, zelfs dan ook, als 'er een ander woord, in plaats van een hoofdwoord gebruikt wordt.

Karoline. Maar wat verftaat men door een hoofdwoord ?

Nannette. Alle woorden, voor welke ik, een van deeze drie woordjes, de, die, dat voorzetten kan ; bij voorbeeld : de Brief,

die Vrouw, dat Kind. Voor welke

woorden kunt gij nu, hier in uwen brief, de, die, of dat voorzetten, dat men verftaat, wat gij hiermede zeggen wilt?

Karoline. ( doorloopt haar en brief.} Den Papa, den Brief, die Goedheid, dat Boek, die Leermeesieresfe, die Gefchiedenis , de Prenten , dit Verzoek , die Vrouw, en dat Kind. enz. Dit verfchaft mij veele groote begin letters! Nannette. Wij hebben nog niet gedaan*