Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 (VADERLANDSCHE HISTORIE)

AUGUSTUS, Oogfhr-aand.

l Pr}/. Eerfte Byeenkomst op de Nieuwgeb. Beurs re Amft 1613, 3 Sat. Onze Haringbuizen overvallen door de Franlchen 1691.

3 ZON. Onze Veldflag by Sieenkerken tegen de Franfchen 1692..

4 Ma. De Ruitere roemryke Afiogt ra de» Zeedag 1C66.

5 Din. Zoutmans Zeedag op Doggersbank 1781.

6 IVoe. Vrede mei Portugal 1661.

7 Don De Stad Oudewater door de Spanjaarden vermoord 1575*

8 Vry. M. Tromps zeegevegt voor Ka wyk 165I.

9 Sat. Wezel door ons ingenomen 1629.

30 ZON. M, Tromps Zeefl. en 4- by Schev. i6.<-3 Nimw. Vrede 1678» li Ma. De Ruiter tot Adm. Gen. over een Vloot v. ojSeh. 1665* ja Din. Held Rabenhoubt verdediger van Groningen -f 1675. 33 IVoe. 10 Oostind Compagnie-Sch. gered in Noorwegen 1665. 14 Don. ffran Je Witty\]h en brengt de Vloot in Zee (Wittegat) 1665, 1$ Vry. Beelden-Storm * te Iperen en als vlieg, vuur d. Ned. 156(5. ï6 Sat. Antwerpen overgeg. aan Parma 1585. (Amfterd, opkomst.)-

17 ZON. Geneve Hervormd 1535-

18 Ma. RAAD VAN STAATE opgericht i«8i.

19 Din. Maurits neemt Sluis 1604- Fr. ff end. neemt Grol 16171 io Wee. De Gebroeders de Wiit vermoord in oen Haag 1674, ei Don. De Ruiters derde Zeeü. van ;6?3 voor Kykduin.

22 Vry. Beeldftormery van Leiden .Delft,Utrecht enz. 1566.

23 Sat; Beeldftormery te Amfterdam 1566.

24 ZON. Moord v. Parys.i572.- W. FRED. Erfp. v. Oranje * 177*. 55 Ma. Ordonnantie van WILL. I. totherftelderRegecrirg 157a. 36 Din. BELEG VAN GRONINGEN OPGEBROKEN 1Ó72.

27.fVoe. St. Jacobskerk te Utrecht aan de Gerefbrm. geaccord. 156*?, 38 Don. Alvas komst met 17OQO Spanj en een Leger v. Hoeren 1567.

29 Vry. Ülaenbarn , de Groot en Hogerbeets gevangen 1618.

30 Hat. Reddings-Verbond met Kei-er Leopold en Spanje 1673.

n\ ZON. Manifest van WILL. t dat Hy de Wapens opnam tegen A'-va's Tyranny op verzoek der Nederl. zowel Roomfehen a's. Hervormden -.563 — Eerfte Predikanten bevestigd en «erfte Avondmaal te Amfterdam 15781

Sluiten