Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ê4 (VADERLANDSCHE HISTORIE)

DECEMBER, Wintermaand.

l Ma. Yslyk moordtoneel der Spanjaarden te Naarden 157a.

* Din, Elburg door de Fr. verlaaten 1673.

.3 Woe. Hertog van Parma, Gouverneur der Nederl. | 159a,

4 Don. Kardinaal Richelieu f 1640. Hobbes f 1679.

5 Vry, 'tPredikampt ontzegd aan die tegen Staatsbefl. preken 1C65.

6 Sat. 't Concilie van Trent geëindigd 1563,

'7 ZOiV. Don ffan tot vyand verklaard door de Staaten 1577,

8 Ma. Holl. Steden in haarc oudfte Regeer-rechten herfteld 1650.

•9 Din, Kr. Sigisinundus ,aandimget op Betering der Kerk -j- 1437.

■10 IVoe. Tromps Zeedag tegen de Eng, de Vierde van 1652.

II Don. Haarlem belegerd door de Spanjaarden 1572 z. 13 July, (Algemeen* Aanval der Fr. op den Waal en Bernmelerw. 1794.)

52 Vrij. Gevecht by Woerden tegen de Franfchen 1672.

13 Sat. Apologie v. WILL. I. tegen de Ban v. Flips 11 157.0.

14 ZON. Doorbraak tusfchen Staveren en Enk. 1285. (Zuiderzee *) *J Ma. Aldegonde, groot Staatsm., Krygsm. en Geleerde t 1598.

16 Din. Staatswet tegen het misbruik van den Predikftoel 1654.

17 IVoe. Eerde ZeetraCt. met Spanje in den Haag i6i>3. z. 30 Jan.

18 Don. Vertrek van Alva tiit de Ned. 1573. Gnder hem zyn 18600.

om Religie en Vryheid door beuls handen omgebragt.

19 Vry. Paus Urb. V, die de driedubbele Kroon invoerde f 1370. so Sat. Refol. y.H. H. M. voor een Corps vast Zeevolk 1781.

ai ZON. Ons Commercie Traci, met Frankr. vernieuwd 1739.

Sa Ma, Afzondert Conferentie v. den Franf. Amb. met Amft. i6gj,

93 Din. Alvus Feest te Brusfel over 't verydelen der Wap. v» IV. 1.1568.

24 IVoe Campen door de Franfchen verlaaten 1673.

25 Don, Vreeslyke doorbraak h Groningen, en de Dollard • 1277.

26 Vry Olivier Qromwe'.l tot Protector v. Engeland 16,3. z. 9 Oclob»

87 Sat. Optogr OerFrar.f trit Utrecht om over 't Ys in Holland te val¬

len 1672. — Algemeene Aanval der Fr. oyer' 1 ïs op den Bom» meletviaard en op de Linie achter Breda 17 ,4

88 ZON. De Franf in Zwammerdam en Bodegrave , Zwammerd verb.

1672. (ie Franf over den Waal by Tmjl Grave captt 1794.) S9 Ma Onze Smirn Vloot door dc Eng. aanget. voorde O-dcclar. 1664. 30 Din (Gevegtover den WaaXly Tuyl enz. - de Fr weerterug 1794.) V- fVoi. Bodegrave verbrand en Aftojt der Fr. naar Woerden 1672.

Sluiten