Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nr.

31. Vervolg van Klaas Dénkers leeven, door j. as» binga. Ook de Jood is onze Naaste.

32. Vervolg van Klaas Denkers leeven, door j. abbinga. Gods oogmerk in 't Scheppen va* den mensen. — Voorbeeld van Ouderliefde.

33. Vervolg van Klaas Denkers leeven, door t asbinga. Snedig antwoord van eenen Bedelaar

34. Vervolg van Klaas Denkers leeven, door j. A"B. bin ga. — Over het broeiën van het Hooi. — Plechtgeersliedje voor Schippers-jongens, door i.

abbinga.

35. Vervolg en flot van Klaas Denkers leeven, door j. abbinga. — Voorbeeld vaa verhevene deugd eens Vaderlanders.

36. De groote rykdom in de Natuur een getuigenis van Gods heerlykheid. — Eerlykheid voor Edelmoedigheid.

37. Sarnenfpraak over het Onweêr. — Om de melk m den zomer langer, dan gewoonlyk, te bewaaren.

30. Een droom. — Antwoord op de vraag, voorkoomende in Nr. 36.

39. Sarnenfpraak van twee Buuren over hun nieuwen Schoolmeester, door h. wester. • *

Proeve van eerlykheid in eene Dienstmeid. _ Creitrafte Eigenliefde.

40. Tweede Sarnenfpraak, enz. ([vervolg van Nr. qo.')

door H. WESTER.

41. Over het Nut van den Wind, door n. westendorp. - Kluchtige hekfery, door j. abbinga. — Nuttig gebruik van Aardappelen kwater ii> plaats van Zeep.

42. Door grappige voorvallen, die fomtyds gebeuren houden de Kwakzalvers hunnen naam op. Brief aan de Uitgeevers van 't Weekblad. — Middel om bedorven vleesch versch te maaken. — Een Eend en een Snoek.

43- Voorzichtigheid in 't gebruik van fbelden aangepreezen. — Sarnenfpraak over het Onweer, fver-i volg van Nr. 37. J v

44. Proeve van leerzaame Raadfelen, door van heyningen bosch, behelzende

1. Een goed geweeten.

2. De Waarheid of de Leugea.

Sluiten