Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 ;

Joris.

Nu ben ik nog niet vvyzer. Gy zyt my te geleerd.

Grondtaalen en overzettingen, wat is dat? Kerkvoogd.

Zeg, wie hebben den Bibel eerst gefchreeven? Joris.

Wie2...dat zal Kasper u wel zeggen: die heeft beter memorie, dan ik heb.

Kasper.

Het Oude Testament is gefchreeven door Mofet en de Profeeten, en het N. T. door de Evangelisten en Apostelen.

Kerkvoogd.

Zeer wel. Maar hebben die den Bibel in onze Nederlandfche taal gefchreeven?

Kasper.

Daar heb ik juist nooit zoo opzetlyk over gedacht.

Kerkvoogd.

Niet! ... hebt gy nooit by een' Dominé in de catechifatie gegaan?

Joris.

Ja, Kasper en ik beide, by onzen ouden Dominé.

Kerkvoogd. Uit wat boekje hebt gy toen geleerd? Joris.

Uit Hellenbroek.

Kerkvoogd. Weet gy niet, wat die hier over heeft? t Kasper. tls al zoo lang verleeden. Myn hoofd is geen almanach.

Kerkvoogd.

Ik heb dit vraagboekje juist by de hand liggen:: Hoort wat er over de fchriftuur ftaat, vr. 11 en 12. n Vr. In wat taal is het Oude Testament befchreeven 9 D 3 „Aw,

Sluiten