is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 Tegenweordige Staat

Bier. wen om te vertappen - ƒ i -10 . o en voor de huishouding ingelegd - - - ƒ o - 15 . o Van een ton bier buiten Overyffel maar binnen de Vereenigde Nederlanden gebrouwen om 'te vertappen - ƒ 1 - o - © en voor eigen drinken - ƒ 0-10-0 Van een ton bier binnen de Provincie gebrouwen om te vertappen , veertig ftuiver en daar boven waardig zynde, ƒ1- © - o en dertig tot veertig ftuiver uitgefloten waardig zynde - ƒ o - 8 - c> En van bier , binnen de Provincie gebrouwen , en voor eigen drinken ingelegd, niets.

Later is deze inrigting wederom merkelyk veranderd, zo dat thans alleen tusfchen dunne en dikke, en tuffchen te vertappen en voor de huishouding ingelegde bieren onderfcheid gemaakt wordt, gelyk wy beneden zien zullen.

De ftraks gemelde verordening van den jaren 1597- hield in , dat van de bieren, welken de ingezetenen voor hunne eigen rekening en gebruik brouwden , geen impoft zoude gegeven worden , uit hoofde van 't reeds betaalde by 't malen van het brouwkoren. Om dit te begrypen herinnere men zig, dat ten zelfden tyde, ge-

Bi.417. lyk wy boven Cn) in 't voorbygaan aanftipten , op 't Gemaal van ieder mudde mout, of van andere te verbrouwen granen , een impoft gezet was ast ftuiver.

Ee-