is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44tf Tegenwoordige Staat.

hm. ver op 't gemaal van ieder mudde koorn tot de brouwery beftemd , boven het gene te voren daar op gedaan had , en boven de twee ftuivers die in 't verleden jaar daar waren opgezet; terwyl men de ton üitheemfch bier, boven den gewonen impoft, en boven den gulden-accys (zo jjfll noemde men ook den Opaccys) nog met Maart' tien ftuiver bezwaarde (q). Dan hier mede Ifi2sf-r-j nam deze impoft op het mout ook een au. 5. einde , gelyk te vernemen is uit de kort ik-'öok3'daar na vaftgeftelde lyft (r) van het gene koven bi. op He bieren zoude geheven worden, welke wy hier zullen laten volgen.

„ Bieren in Overyffel ge„ brouwen , ende voor ey3, gen drincken ingelecht, in„ diftinéte , fo dicke als ,, dunne die tonne achtien „ ftuivers - - - ƒ o-iS-ö „ Mits dat van het brouwfaet „ niet fal betaelt worden ; 5, Van wekken impoft van ,, achtien ftuiver , alleenlick 3, fal vry wefen die koite ofte 3, lecke , onder twintich ftui,3 ver die tonne weerdich fynde, mits dat alle bieren, die emant van fyn eygen molt ,3 laet brouwen, fonder on3, derfcheyt defen impoft fulj, len moeten betalen, de3, wyle niet vermoetlick dat ,, emant van fyn eigen molt „ brouwende bieren van minde-