Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm OVERYSSEL. 519

derom aanftonds by het nazien en 't ver-hoofb- : anderen van dezelven in het volgende jaar.GE!"B* 0it bewoog de Staatsvergadering in den jare 1767. tot eene derde algemeene opfchryving te befluiten , en ten aanzien van de wyze nog boven het te voren bygebragte te gelaften , dat de regifters door de Opzienders der Kerfpelen zouden gemaakt worden „ ten overftaan van de

Markenrigteren van ieder Buurfchap , „ of alwaar geen Markenrigtcr was van

eenen der voornaamfte Goedheeren van ,, die Boerfchap , en dat dezelve allo ge„ formeert zynde door hun ten eerften co „ zouden moeten worden overgegeven jj0^"^'2 J} aan de Gecommitteerde Goedheeren van g Maart „ defelve Carfpelen , welke die als dan de

met aftumtie van de Schouten of Rig- J,*>r„ ters zouden moeten revideren en naar bh 425. °" 3, bevindinge corrigeren (t)."

Het gevolg was ondertuflchen , niet tegenftaande deze meerder voorzorg, nog veel flegter dan te voren. Het regifter der hoofden was nu duizenden kleiner dan het by de vorige tellingen geweeft was. Komt iemand de zaak te vreemd voor om zonder bewys aangenomen te worden , hy kan dit vinden in het eerftvolgende ftuk, welk de Staten op dit onderwerp vaftftelden en lieten afkondigen. Hier by toch zeggen dezelven uitdrukkelyk, dat de nieuwe regifters, tegen hunne verwagting en tot hun groot ongenoegen , in ftede van aan 't oogmerk te voldoen, nog merkelyk verergerd, en vele perfonen en huisgeKk 4 zin-

Sluiten