Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N'.

146. Vervolg van Nr. 14s. — De beloonde Eerlykheid, door h. a. spandaw. — De Grysaard

• en de drie Jongelingen, naar 'tFransch vanFONtaime. — Het ftandvastige Meisje (een Volkslied) door h. A. spandaw.

147. Marcus Atilius Regulus en M. Curius Dentalus, door h. a. spandaw. ■— 't Geluk van een braaf en huislyk leven, (een dichtftuk) door

van heyningen bosch.

148. Aanfpooring tot eene aandachtige befchouwing van den Hemel, door h. west er.

149. De Lptgevallen van Hendrik, door h. o.feith, naar een ingezonden handfchrift.

150. Uirrrekfel uit eene voorleezing, gedaan den 17 Oétöber 1798, in het Volksonderwys te Haarlem, door g. v schneevoogt.

151. Gefprek tustchen eenen Geneesheer en zynen buurman Hindrik den fmid. — Het Bytje en de Duif, (eene Fabel) naar 't Hoogduitsch van miCHAëLis, door van heyningen bosch.

152. Een oud eerwaardig Man van zyne ongegronde zwaarmoedigheid en bekommering geneezen, door

j abbinga.

153. Over een aangelegen, maar gewoonlyk overge» flagen ftuk, in de opvoeding der Jeugd.

154. Vervolg en llot van Nr. 153.

155. Derde vervolg van N*. iat-, en waarachtige Historie van eene Vrouw, die behekft was, en allerlei kleine vischjes braakte, beiden door vab heyningen bosch.

156. Vierde vervolg en flot van Nr. 121, door van heyningen BOSCH.

Sluiten