Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEKNOPTE

S X 3 T O M X M

DER

ONLUSTEN

. IN HET

VABER-l. AND.

EERSTE HOOFDSTUK.

Behelzende de Onderhandelingen over de Toetreding tot de Gewapende Onzydigheid, tot aan den Engelfchen Oorlog.

*pve oorzaak en beweegreden , waarom de -L^ Engelfchen onzen Staat, in 't laatst van Decemb. 1780. den Oorlog Verklaarden, was, dat de Republiek tot het verbond der gewapende Onzydigheid tusfctaen de Noordfche Mogendheden geflooten, was toegetreeden , gelyk uk het volgende Gefchiedverhaal van zeiven blyken zal. Maar voor dien tyd, in 'c Jaar 1779. hadden.de Engelfchen, altoos jaloers op onze welvaart, voornaaraeiyk uit den Koophandel en A ««

Aanlriding tot den £«-

geljche* Oorlos.

I780.

Sluiten