is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï?So.

Het zelfde lot ondergaat een O. 1. Comp. Schip.

74 BEKNOPTE HISTORIE der kwetst, en maar een man gedood,- doch een Adelborst van Delft, Sandems genaamd, overleed kort daar na aan zyne wonde. De dappere Commandant der Soldaaten , die in 't eerfte gevecht zyne hand verlooren hadt, was in het tweede reeds weder, en nu ook in dit laatfle, op het halfdek, en gebood zyne onderhebbende Bende even moedig, als te vooren. Naderhand werd de Kapitejn van volbergen, J783, op den 25^ November voor den Hoogen Krygsraad van de Maas geroepen, wegens deeze overgave van 'sLands fchip , en door den Fiscaal, w. six eisch tegen hem gedaan; doch door den Krygsraad werd den Fiscaal zyn eisch ontzegd, en de Kapitein vry gefprooken.

Geen gunftiger lot onderging Kapitein van proijen, met het Oost - lndiesch Schip de Catharina Wilhelmina, onder zyn bevel; want hy werd op den mt^ Jannary door het Engelsch Oorlogfchip de Perfeus genoomen , en in Duins opgebragt, vervolgens met de twee bovengemelde Oorlogfchepen naa de Rivier van Londongevoerd, en aldaar het gereede Geld, dat hy aan boord hadt, en in 100 duizend Ryksdaaldcrs beftond, daar uit gehaald, en in de Bank gebragt. Deeze waren de beklaaghke gevolgen van het verzuim der tydige waarfchouwing. In Zeeland hadt men beter zorg gedraagen. Dtsn^ 24<*te December klonk de tyding door gantsclx Zeeland, dat de Ridder jorke d.en Haag verhaten hadt, en de Engelfchen reeds vyandlyk-