is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1780.

Nog ontlcoomeii eenige o. U Schepen; •en zinkt.

76 BEKNOPTE HISTORIE der

van den oorlog door eenen Kaper vernoomeu hadden; en dat zy "beiden in de maand February te Curacae behouden waren binnen gekoomen.

Het zelfde geluk van te ontkoomen hadden nog verfcheidene fchepen van de O. I. Compagnie: Een voorzeilder van de t'huis koomende ontmoette twee Franfche Fregatten , en werden door dezelven veilig in eene Spaanfche Haven begeleid; drie anderen weiden door een Hollandsch Koopvaardyfchip gepraaid, en van den Oorlog onderricht; waarop zy om den Noord hunne cours namen , en onverhinderd in de Noor weegfche Haven Oxholm binnen kwamen. Zes anderen ontmoeteden by de Azores Eilanden eenen Engelfchen Kaper van 28 Rukken; de Kapitein, hamilton genaamd, zondt een floep aan boord van een der Schepen, gaf kennis van den Oorlog,en Relde voor, dat hy hen ongemoeid zou laaten voortvaaren, indien zy hem een van de zes fchepen wilden overgeeven; doch kreeg een weigerend antwoord, en begon daarop aanflonds het gevecht. Hy viel byzonderlyk aan op het fchip Concordia, en gaf hetzelve verfcheidene fchooten onder water; de Oost - Indiefche fchepen , hoe weinig ten ftryde toegerust, verweerden zich dapper* floegen den Kaper af, en zouden hem waar» i'cbynelyk hebben doen ftryken en zich overgeeven, indien de grondfehooten, die de Coneer dia ontvangen hadt, dat fchip niet fchieiyk hadden doen zinken; wanc t-eïwyl men het

Scheeps-