is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J78L

84 BEKNOPTE HISTORIE der

Ingezeeteaen van die Stad alleen wel de 8 Millioenen zouden hebben kunnen en willen opfchieten; doch men is'gewoon de bepaalde ft>m over de Kwartieren en Steden te verdeelen ; indien dan de Geldopneeming niet wel voortgaat, zoo vergunt men aan'sLands Kantoor te Amfterdam meer geld , dan bepaald was, aan te neemen. De Stad Amfterdam heeft ook in die Geldleening van 8 Millioenen, uit haare Treforie twee Millioenen en 400 duizend guldens gefchooten , en die alzoo tegen 2^ pCt. Interest by het Land belegd. Volgens de Petitie van den Raad van Staaten, moesten die 14 Millioenen dus beReed worden: I. Tot het bemannen en uitrusten van Oorlogfchepen en Fregatten , 7 Millioenen, 342 duizend, en 536 Guldens. II. Tot het aankoopen van Gefchut en Oorlogsbehoeften, 1 Millioen en 500 duizend «uldens. III. Voor drie vierden in de kosten, en voor buitengewoone Uitrustingen 5 Millioenen 763 duizend, en J35 guldens. IV. Een overig vierdedeel, beftaande in eene fom van 1 Millioen, 921 duizend en 45 guldens zoude op het Last- en Veilgeld gevonden worden.

De Provintie Gelderland was de eerRe, d^e met alle bereidvaardigheid in de Petitie van Oorlogfchepen , de vermeerdering van Landmagt en de Geldleening bewilligde. Hol. land Remde toe in de vermeerdering van Landmagt, naamelyk van 13000 man Voetvolk en '"• <"'- 1309