Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ ' '<

ONLUSTEN in het VADERLAND. 159

penen; de lieden van buiten werden cpontboo 1781* den ; de bloedvlag werd opgeheist op het Kafteel, en elk verwagtte eenen vyandlyken aanval. Doch welhaast werd deeze fchrik in grootte blydfchap veranderd, toen men des nachts bericht ontving, dat de Schepen, van welker aankomst men fein op den Leeuwenkop (*) gegeeven hadt, een Fransch Escader van vyf Oorlogfchepen, met eenige Transportfchepen was, dat reeds in de Baay Fals kwam opzeilen, en 900 man Franfche Hulptroupen aan boord hadt; dat de Hr. de suffren, Commandant van 't Escader, de vyandlyke Vloot by St. Jago ontmoet, geflaagen, en twee van zyne Schepen in den grond geboord hadt, een groot getal vyanden gedood, en dus de Vaart van den vyand geftuit hadt; hoewel hy zelve ook veel verlies aan Dooden en Gekwetften hadt. Nogthans hadt hy hier mede zyn oogmerk bereikt, en dat des vyands verydeld; te weeten», van eerst aan de Kaap te zyn, den Hr. johnstone te verkloeken, en die gewigtige Bezitting der Hollanders tegen hem te helpen verdeedigen. Dit gefchiedde ingevolge eene overeenkomst van de Oost-Indifche Compagnie met het Franfche Hof, uit kragt van welke de Hr. de suffren met 1200 Man naa de

Kaap

(*) Zie de beknopte Eefchryving van de Kaap der Gtede Hope, bladz. 34. waar men den Leeuwenkop, dat is een Berg, en de wyze van feingeeven befchreeven vindt*

Sluiten