Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1784.

Sdiryft san «irn Prins.

De redenen van zyn gedrag.

364 BEKNOPTE HISTORIE der

kenDis van aan den Prefident Burgemeesters die ten 5 uuren het Gerecht, en tegen 6 uuren de Vroedfchap deed beleggen, in welke Vergaaderingen begreepen werd, dat aan het Appoinclement van Zyne Hoogh. niet moest voldaan worden, maar de uitvoering der ftraffe haaien voortgang hebben. Waarom. de Hoofd . Officier ook op den 5 November aan den Prins Erfftadhouder eenen Brief fchreef, waar in hy reden geeft van zyn gehouden ge* drag, en eenige Aanmerkingen opgeeft, waarom aan het verzoek der vrienden van a. trago niet voldaan hadt kunnen worden. De redenen zyn deeze:

Dat het voorfz. Appoincfement, gelyk ook de omflag van voorfz. Request alleen in zyne hoedanigheidj als Hoofd-Officier houdende, van hem iets eischte, dat van hem niet afhing, noch hem toekwam; om dat de ftukken - waar van de overzending daar by verëischt werd, reeds buiten zyne handen waren , en onder Schepenen ter Griffie bezorgd, van waar zy, zonder hunne toeftemming niet te ligten waren , terwyl de opfchorting van een Vonnis, door Schepenen geflaagen, en op dien dag uit te voeren, van hem niet afhing.

Met deeze eenvouwdige reden zou de Heer Hoofd Officier hebben kunnen volflaan ; maar hy voegt 'er nog de volgende Aanmerkingen

Vooreerst, dat Zyae Doorl. Hoogheid by

0*

Sluiten